• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pret Latvijas pievienošanos Stambulas konvencijai

Ar šo iniciatīvu vēlamies:
1) ierosināt Ministru Kabinetam pārskatīt savu 10.05.2016. lēmumu par Stambulas konvencijas parakstīšanu;
2) ierosināt Saeimai neratificēt Stambulas konvenciju, gadījumā, ja Ministru Kabinets nepārskatīs savu lēmumu un Labklājības ministrs konvenciju būs parakstījis.

Stambulas konvencijā ir izvirzīti kļūdaini vardarbības cēloņi. Par tādiem tiek nosaukti nevis cilvēku netikumi, kļūdas un vājības, bet tradīcijas, kultūra un ģimenes institūts.
Neskatoties uz to, ka oficiālais Stambulas konvencijas nosaukums ir “Konvencija Nr.210 par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu”, pēc sava satura tā aptver citu jautājumu loku. Konvencijas 12. pantā par "viegli ievainojamām" personām, kas pakļautas vardarbībai, tiek definētas tikai sievietes stāvoklī vai ar maziem bērniem, geji, lesbietes, biseksuāļi, transpersonas, HIV inficētie un bezpajumtnieki.
Stambulas konvencija paver iespējas uzspiest Latvijai sociālā dzimuma (gender) ideoloģijā balstītu sabiedrības pārveidošanas projektu, kas ir pretrunā ar Latvijas Satversmi.
Stambulas konvencija paredz nopietnu ilgtermiņa iejaukšanos izglītības saturā, visu izglītības līmeņu mācību programmās iekļaujot mācību vielu par dzimumu līdztiesības un sociālā dzimuma (gender) jautājumiem.
Stambulas konvencija ignorē gan Satversmes 112. pantā, gan starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos garantētās vecāku tiesības bērnu izglītībā, vecāku reliģijas brīvībā, kas ir saistīta ar tiesībām izglītot savus bērnus saskaņā ar savu reliģisko pārliecību un filozofiskajiem uzskatiem.

Ja Latvija pievienosies Stambulas konvencijai, tad likumdevējs būs atcēlis vienu no svarīgākajām pamattiesībām Latvijā – vienlīdzību likuma priekšā –, "a priori" padarot par leģitīmu vīriešu diskrimināciju pēc bioloģiskā dzimuma principa.

Vardarbība pret jebkuru personu ir nosodāma. Valsts un atbildīgās institūcijas ir veikušas virkni pasākumu vardarbības mazināšanai ģimenēs. Lielākā daļa konvencijas prasību Latvijā jau ir izpildītas. Latvijā ir ieviestas rekomendācijas par vardarbībā cietušo aizsardzības pasākumiem. Darbu pie citu rekomendāciju ieviešanas Latvijas valsts turpina patstāvīgi, arī nepievienojoties šai konvencijai.

Lai mazinātu vardarbību sabiedrībā, aicinām cīnīties ar tās iemesliem – cilvēku netikumiem, kļūdām un vājībām. Tas panākams, stiprinot un aizsargājot ģimenes, kā sabiedrības pamatu, ceļot labklājības līmeni katrā ģimenē, akcentējot tēva lomu un veicinot tikumisko audzināšanu, apkarojot alkoholismu un citus sabiedrības netikumus.

Kāds būs ieguvums?
Ja Latvija nepievienosies Stambulas konvencijai, sabiedrībai būs vairāki pozitīvi ieguvumi:
- tiks novērsta negatīvā ietekme uz Latvijai tradicionālo ģimenes institūtu;
- mazināsies spriedze sabiedrībā saistībā ar Latvijai netradicionālu un svešu kultūras un morāles normu piespiedu ieviešanu;
- tiks novērsta sabiedrības būtiska transformēšana bez saskaņojuma ar valsts iedzīvotājiem un saistību uzņemšanās jaunu starptautisku kontrolējošo institūciju priekšā.

Iniciatīvas autors: Biedrība Gods kalpot dzimtenei

Sabiedrības līdzdalība

Līdzīgi citiem interneta portāliem un sabiedrības līdzdalības platformām, arī balsojam.lv aicina atbalstītājus ar saviem ziedojumiem palīdzēt nodrošināt veiksmīgu darbību. Ziedojumus var novirzīt arī konkrētās iniciatīvas īstenošanai

Parakstu vākšana

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.3 pantu ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības iesniegt Saeimai kolektīvo iesniegumu. Līdz šim ir bijušas daudzas kolektīvā iesnieguma iniciatīvas un paraksti ir vākti dažādos veidos.


Parakstu vākšana rakstveidā - ir visvecākā un stabilākā metode. Taču tā ir ļoti dārga, lēna un darbietilpīga, jo saistīta ar liela daudzuma cilvēku uzrunāšanu, no kuriem tikai neliela daļa atbalsta kolektīvajā iesniegumā izteikto iniciatīvu.

Parakstu vākšana elektroniski, izmantojot internetbanku piedāvāto personu datu identifikāciju- ievērojami lētāka metode. Taču atsevišķos gadījumos nav efektīva, jo atstumj no parakstīšanās tās personas, kas neizmanto internetbanku pakalpojumus, kā arī tos pilsoņus, kas neizmanto LR reģistrētās bankas.

Parakstu vākšana elektroniski, neizmantojot personu datu identifikāciju - visātrākā un vislētākā metode. Taču šādā veidā savāktos parakstus Saeima neizskata kā kolektīvo iesniegumu Saeimas kārtības ruļļa 131.3 panta noteiktajā kārtībā.

balsojam.lv apvieno minētās metodes, sasniedzot visefektīvāko rezultātu, neatstumjot nevienu kolektīvā iesnieguma iniciatīvas atbalstītāju un radot iespēju savākt nepieciešamo parakstu skaitu ātri, efektīvi, ar iespējami zemām izmaksām.

© 2015. Dizains un teksti ir "KOLEKTĪVĀ IESNIEGUMA FONDS" īpašums un autortiesību objekts. Kopēšana, pārveidošana vai izmantošana bez autora atļaujas ir aizliega.