• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pret kontrolējošo iestāžu iespēju nepamatoti bremzēt uzņēmējdarbību

Ierosinām izdarīt grozījumus Administratīvā procesa likumā, ar kuriem noteikt ierobežojumus valsts iestādēm bezjēdzīgi pārsūdzēt tiesā zaudētas prasības pret privātpersonām un privātiem uzņēmumiem. Iniciatīvas pieņemšanas gadījumā tiks ieviests princips, ka gadījumos, ja valsts iestāde ir zaudējusi tiesā 2 reizes,

tad kasācijas sūdzība Augstākajā tiesā vairs netiek pieņemta un apgabala tiesas lēmums stājas spēkā.

Valsts pārvaldes iestāžu amatpersonām ir plašas pilnvaras veikt privātpersonu un uzņēmumu kontroli, bankas kontu arestēšanu, uzņēmējdarbības apturēšanu un sodīšanu.
Nepamatoti biežas kontroles un ilgstoša tiesāšanās ir viena no pelēkā reiderisma metodēm, kad uzņēmumu pārņemšana notiek ar safabricētu prasību celšanu tiesās. Vēlamo rezultātu cenšas sasniegt ar nosacīti tiesisku līdzekļu izmantošanu - izmantojot tiesvedības un valsts institūcijas.
Lietas izskatīšana Augstākajā tiesā var ilgt vairākus gadus, kas uzņēmumus var novest līdz maksāt nespējai. Lietas izskatīšana Augstākajā tiesā ir pamatota, ja jautājums ir strīdīgs. Taču, ja valsts institūcija ir zaudējusi gan pirmās, gan otrās instances tiesā, tad lietas skatīšana Augstākajā tiesā vairāku gadu garumā ir nelietderīga nodokļu maksātāju naudas un administratīvo līdzekļu šķērdēšana, kā arī pelēkā reiderisma veicināšana.

Ierosinām papildināt Administratīvā procesa likuma 338.1 pantu un tajā noteikt, ka kasācijas tiesvedības ierosināšanas atteikuma pamats ir gadījums, ja prasības iesniedzējs ir publisko tiesību subjekts, kas pārsūdzētajā lietā pret privātpersonu ir saņēmis negatīvu gan pirmās instances tiesas, gan apelācijas instances tiesas lēmumu.
Citiem vārdiem sakot, ja valsts iestāde tiesājoties ar privātpersonu vai privātu uzņēmumu ir zaudējusi 2 tiesas prāvas, tad to pašu lietu vairs nevar pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

Īstenojot piedāvāto reformu sabiedrībai būs vairāki ieguvumi:
- tiks uzlabota uzņēmējdarbībai labvēlīga vide;
- tiks samazināta valsts amatpersonu iespēja nodarboties ar pelēko reiderismu, izmantojot tiesu sistēmas nepilnības;
- tiks atslogota Augstākā tiesa no šaubīgu un nepamatotu lietu izskatīšanas;
- tiks ietaupīti valsts budžeta līdzekļi, atslogojot tiesas;
- tiks samazinātas rindas un gaidīšanas laiks citu jautājumu izskatīšanai Augstākajā tiesā.

Jaunā redakcija

Administratīvā procesa likums. 338.1 pants. Pamats atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību (1) Senatoru kolēģija atsakās ierosināt kasācijas tiesvedību, ja kasācijas sūdzība neatbilst šā likuma 325., 326., 327., 328. un 329.pantā minētajām prasībām vai kasācijas sūdzību iesniegusi persona, kura nav tam pilnvarota, vai ja kasācijas sūdzība iesniegta par tiesas spriedumu, kas saskaņā ar likumu nav pārsūdzams, vai ja kasācijas sūdzību iesniedzis publisko tiesību subjekts, kas pārsūdzētajā lietā pret privātpersonu ir saņēmis negatīvu gan pirmās instances tiesas, gan apelācijas instances tiesas lēmumu.

Iniciatīvas autors: Partija “Gods kalpot mūsu Latvijai”

Sabiedrības līdzdalība

Līdzīgi citiem interneta portāliem un sabiedrības līdzdalības platformām, arī balsojam.lv aicina atbalstītājus ar saviem ziedojumiem palīdzēt nodrošināt veiksmīgu darbību. Ziedojumus var novirzīt arī konkrētās iniciatīvas īstenošanai

Parakstu vākšana

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.3 pantu ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības iesniegt Saeimai kolektīvo iesniegumu. Līdz šim ir bijušas daudzas kolektīvā iesnieguma iniciatīvas un paraksti ir vākti dažādos veidos.


Parakstu vākšana rakstveidā - ir visvecākā un stabilākā metode. Taču tā ir ļoti dārga, lēna un darbietilpīga, jo saistīta ar liela daudzuma cilvēku uzrunāšanu, no kuriem tikai neliela daļa atbalsta kolektīvajā iesniegumā izteikto iniciatīvu.

Parakstu vākšana elektroniski, izmantojot internetbanku piedāvāto personu datu identifikāciju- ievērojami lētāka metode. Taču atsevišķos gadījumos nav efektīva, jo atstumj no parakstīšanās tās personas, kas neizmanto internetbanku pakalpojumus, kā arī tos pilsoņus, kas neizmanto LR reģistrētās bankas.

Parakstu vākšana elektroniski, neizmantojot personu datu identifikāciju - visātrākā un vislētākā metode. Taču šādā veidā savāktos parakstus Saeima neizskata kā kolektīvo iesniegumu Saeimas kārtības ruļļa 131.3 panta noteiktajā kārtībā.

balsojam.lv apvieno minētās metodes, sasniedzot visefektīvāko rezultātu, neatstumjot nevienu kolektīvā iesnieguma iniciatīvas atbalstītāju un radot iespēju savākt nepieciešamo parakstu skaitu ātri, efektīvi, ar iespējami zemām izmaksām.

© 2015. Dizains un teksti ir "KOLEKTĪVĀ IESNIEGUMA FONDS" īpašums un autortiesību objekts. Kopēšana, pārveidošana vai izmantošana bez autora atļaujas ir aizliega.