• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Par PVN atcelšanu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem

Ar šo iniciatīvu vēlamies atcelt 2015.gada 30. novembrī Saeimā pieņemtos grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, ar kuriem ir paredzēts no 2016. gada 1. jūlija dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumus aplikt ar pievienotās vērtības nodokli.


Minētie grozījumi PVN likumā attiecas uz:
- dzīvokļu un dzīvojamo māju īpašniekiem un nomniekiem;
- dzīvokļu un dzīvojamo māju pārvaldniekiem (tajā skaitā arī pašvaldību kapitālsabiedrībām);
- dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām un to biedriem;
- pašvaldībām.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu aplikšana ar PVN palielinās izmaksas un ietekmēs tās personas, kas saņem minētos pakalpojumus.
Palielinoties dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojuma izmaksām, pieaugs pašvaldību izdevumi dzīvokļa pabalsta izmaksām pašvaldības trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, tādejādi ietekmējot pašvaldību sociālo budžetu.
Administratīvais slogs ietekmēs tās personas, kas nodarbojas ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu, bet nav reģistrēti PVN maksātāji.
Izskatot likuma grozījumu projektu Ministru Kabinetā un Saeimā netika uzklausīts sabiedrības viedoklis. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu aplikšana ar PVN nav saskaņota ne ar Latvijas Pašvaldību savienību, ne ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, ne ar Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju. Informācija par grozījumiem tika publicēta Finanšu ministrijas un Ministru kabineta mājas lapā, kā arī vienkārši nosūtīta zināšanai minētajām organizācijām.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojuma aplikšana ar PVN vēl vairāk noslāņos Latvijas iedzīvotājus trūcīgajos un bagātajos, jo nodoklis ietekmēs tās personas, kas dzīvo daudzdzīvokļu namu dzīvokļos, nevis privātās savrupmājās.
Sakarā ar to, ka pašvaldības būs spiestas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem palielināt dzīvokļa pabalstus, lai daļēji kompensētu izdevumu palielinājumu par dzīvokļu pārvaldīšanas pakalpojumiem, notiks līdzekļu izņemšana no pašvaldību budžetiem un pārdale par labu valsts budžetam.

Ierosinām sagatavoto priekšlikumu “Par PVN atcelšanu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem” iesniegt Saeimā kolektīvā iesnieguma veidā. Priekšlikums paredz atcelt 2015.gada 30. novembrī Saeimā pieņemtos grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā un atgriezties pie 2015. gada PVN likuma redakcijas.

Atbalstot šo iniciatīvu, tiks īstenots Māra Kučinska valdības deklarācijas 23. punkts, kas skan sekojoši:
“ Izvērtēsim Latvijas nodokļu sistēmu. Kopīgi ar sociālajiem un sadarbības partneriem veidosim līdzsvarotu un paredzamu nodokļu politiku, kas palīdz sasniegt valsts izaugsmes stratēģiskos mērķus – ekonomikas izaugsmi, demogrāfiskās situācijas uzlabošanu un nevienlīdzības mazināšanu. ”
Līdz ar PVN atcelšanu namu apsaimniekošanas pakalpojumiem:
- Nepaaugstināsies dzīvokļu īrnieku un īpašnieku izdevumi;
- Mazināsies nevienlīdzība apsaimniekošanas izdevumos starp dzīvokļu īrniekiem un privāto māju īpašniekiem;
- Samazināsies namu apsaimniekotāju izdevumi un administratīvais slogs;
- Samazināsies pašvaldību izdevumi dzīvokļu pabalstu izmaksām trūcīgām ģimenēm;
- Atceļot likuma grozījumus, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā netika saskaņoti ne ar Latvijas Pašvaldību savienību, ne ar citiem sociālajiem partneriem, valstī tiks stiprināta demokrātija un sabiedrībai tiks apliecināta tiesiskuma un tiesiskās paļāvības principu ievērošana.

Iniciatīvas autors: Biedrība Gods kalpot dzimtenei

Sabiedrības līdzdalība

Līdzīgi citiem interneta portāliem un sabiedrības līdzdalības platformām, arī balsojam.lv aicina atbalstītājus ar saviem ziedojumiem palīdzēt nodrošināt veiksmīgu darbību. Ziedojumus var novirzīt arī konkrētās iniciatīvas īstenošanai

Parakstu vākšana

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.3 pantu ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības iesniegt Saeimai kolektīvo iesniegumu. Līdz šim ir bijušas daudzas kolektīvā iesnieguma iniciatīvas un paraksti ir vākti dažādos veidos.


Parakstu vākšana rakstveidā - ir visvecākā un stabilākā metode. Taču tā ir ļoti dārga, lēna un darbietilpīga, jo saistīta ar liela daudzuma cilvēku uzrunāšanu, no kuriem tikai neliela daļa atbalsta kolektīvajā iesniegumā izteikto iniciatīvu.

Parakstu vākšana elektroniski, izmantojot internetbanku piedāvāto personu datu identifikāciju- ievērojami lētāka metode. Taču atsevišķos gadījumos nav efektīva, jo atstumj no parakstīšanās tās personas, kas neizmanto internetbanku pakalpojumus, kā arī tos pilsoņus, kas neizmanto LR reģistrētās bankas.

Parakstu vākšana elektroniski, neizmantojot personu datu identifikāciju - visātrākā un vislētākā metode. Taču šādā veidā savāktos parakstus Saeima neizskata kā kolektīvo iesniegumu Saeimas kārtības ruļļa 131.3 panta noteiktajā kārtībā.

balsojam.lv apvieno minētās metodes, sasniedzot visefektīvāko rezultātu, neatstumjot nevienu kolektīvā iesnieguma iniciatīvas atbalstītāju un radot iespēju savākt nepieciešamo parakstu skaitu ātri, efektīvi, ar iespējami zemām izmaksām.

© 2015. Dizains un teksti ir "KOLEKTĪVĀ IESNIEGUMA FONDS" īpašums un autortiesību objekts. Kopēšana, pārveidošana vai izmantošana bez autora atļaujas ir aizliega.