• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Par 4.pensiju līmeņa, jeb "Ģimenes solidaritātes pensiju likuma" pieņemšanu

Par Ģimenes solidaritātes pensiju likuma pieņemšanu

Pensiju 1.līmeni ietekmē demogrāfiskie un darba tirgus faktori. Virtuāli aprēķinātajam uzkrājumam tiek piemeklētas formulas un koeficienti, lai izmaksas pielāgotu finansiālajām iespējām. Taču, ja nav nodokļu maksātāju- nav arī pensijas.

Pastāvot esošai pensiju sistēmai, zemā dzimstība un augstā pilsoņu emigrācija nolemj pensionārus nabadzībai.
Pie esošās pensiju sistēmas pastāv dziļas pretrunas starp personas un sabiedrības interesēm:
- bērnu audzināšana nozīmē īsāku darba stāžu, lielākus ikdienas izdevumus, mazākas sociālās apdrošināšanas iemaksas un zemāku pensiju;
- tas, kurš atļaujas savā ģimenē vairāk bērnu, uzupurējas sabiedrības labā, bet sevi nolemj trūkumam vecumdienās;
- katra strādājošā ieinteresētība, "lai kaimiņam būtu daudz bērnu, bet es savu laiku veltīšu darbam un pensiju kapitāla uzkrāšanai";
- ja gribi labu pensiju, tad paļaujies tikai uz sevi un nedomā par bērnu radīšanu!
Esošā pensiju sistēma nepiedāvā izvēles iespējas starp personīgo karjeru un bērnu audzināšanu. Esošā pensiju sistēma veicina netaisnību starp tradicionālām ģimenēm ar bērniem un "partnerattiecībās" dzīvojošiem bezbērnu pāriem, kas darba spējīgā vecumā izvēlas vieglāku dzīvi, bet vecumdienās tiek nodrošināti vēl labāk, kā tie vecāki, kas izaudzinājuši jauno nodokļu maksātāju paaudzi.

Ar šo iniciatīvu piedāvājam ieviest pilnīgi jaunu - 4. pensijas līmeni, jeb "Ģimenes solidaritātes pensiju līmeni". Piedāvājam atgriezties pie 2001. gadā pieņemtā naudas līdzekļu sadalījuma starp pensiju līmeņiem un 1. līmenim novirzīt 10% (pašreizējo 14% vietā). Katra strādājošā 4% no iemaksām piedāvājam novirzīt viņa vecāku pensijai. Tādā gadījumā katrs no vecākiem saņemtu pa 2% no visu savu Latvijā strādājošo bērnu sociālās apdrošināšanas iemaksām. Vecākiem, kas vēl nav pensijas vecumā, par bērnu 2% tiktu papildināts 2. līmeņa uzkrājums. Vecākiem, kas ir pensijas vecumā, par bērnu iemaksām tiktu palielināta pensija. Ja viens no vecākiem būtu miris, vai ar tiesas lēmumu par izvairīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem nepilngadīgiem bērniem būtu izslēgts no 4. pensiju līmeņa shēmas, tad tam paredzētie 2% tiktu novirzīti otra vecāka pensijai. Ja abi vecāki būtu miruši vai tie ar tiesas lēmumu par izvairīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem nepilngadīgiem bērniem būtu izslēgti no 4. pensiju līmeņa shēmas, vai tiem tiktu atņemtas vecāku tiesības, tad tiem paredzētie 2% paliktu pensiju 1. līmenī.

Šādas pensiju sistēmas reformas gadījumā:
- tiktu noņemta pretruna starp valsts un personas interesēm bērnu radīšanā un sociālo nodrošinājumu;
- tiktu nodrošināta sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēja, neorientējot to uz brīvo līdzekļu noguldīšanu valsts kasē, bet veicinot demogrāfiskās situācijas uzlabošanu;
- tiktu atjaunots taisnīgums- visbūtiskākais ieguvums būtu tiem pensionāriem, kam šodien ir vairāk bērnu, bet ir mazas pensijas;
- tiktu ieviesta taisnīga pieeja pensijas aprēķināšanā ģimenēm ar bērniem un personām bez bērniem;
- potenciāliem emigrantiem tiktu radīts papildus arguments palikt strādāt Latvijā, tādā veidā palielinot savu vecāku labklājību;
- personām, kas netic sociālās drošības sistēmas stabilitātei un nav noskaņoti savu mūžu veltīt karjerai un naudas pelnīšanai, tiktu piedāvāts alternatīvs veids nodrošināt stabilas vecumdienas;
- tiktu radīta iespēja taisnīgi atrisināt jautājumu ar vecākiem, kas izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem bērniem.
- tiktu ieviests būtisks stimuls bērnu adopcijai, radīta iespēja atrisināt bērnu namu jautājumu un pārtraukt bērnu adopciju uz ārvalstīm.

Iniciatīvas autors: Biedrība Gods kalpot Latvijai

Sabiedrības līdzdalība

Līdzīgi citiem interneta portāliem un sabiedrības līdzdalības platformām, arī balsojam.lv aicina atbalstītājus ar saviem ziedojumiem palīdzēt nodrošināt veiksmīgu darbību. Ziedojumus var novirzīt arī konkrētās iniciatīvas īstenošanai

Parakstu vākšana

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.3 pantu ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības iesniegt Saeimai kolektīvo iesniegumu. Līdz šim ir bijušas daudzas kolektīvā iesnieguma iniciatīvas un paraksti ir vākti dažādos veidos.


Parakstu vākšana rakstveidā - ir visvecākā un stabilākā metode. Taču tā ir ļoti dārga, lēna un darbietilpīga, jo saistīta ar liela daudzuma cilvēku uzrunāšanu, no kuriem tikai neliela daļa atbalsta kolektīvajā iesniegumā izteikto iniciatīvu.

Parakstu vākšana elektroniski, izmantojot internetbanku piedāvāto personu datu identifikāciju- ievērojami lētāka metode. Taču atsevišķos gadījumos nav efektīva, jo atstumj no parakstīšanās tās personas, kas neizmanto internetbanku pakalpojumus, kā arī tos pilsoņus, kas neizmanto LR reģistrētās bankas.

Parakstu vākšana elektroniski, neizmantojot personu datu identifikāciju - visātrākā un vislētākā metode. Taču šādā veidā savāktos parakstus Saeima neizskata kā kolektīvo iesniegumu Saeimas kārtības ruļļa 131.3 panta noteiktajā kārtībā.

balsojam.lv apvieno minētās metodes, sasniedzot visefektīvāko rezultātu, neatstumjot nevienu kolektīvā iesnieguma iniciatīvas atbalstītāju un radot iespēju savākt nepieciešamo parakstu skaitu ātri, efektīvi, ar iespējami zemām izmaksām.

© 2015. Dizains un teksti ir "KOLEKTĪVĀ IESNIEGUMA FONDS" īpašums un autortiesību objekts. Kopēšana, pārveidošana vai izmantošana bez autora atļaujas ir aizliega.