• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Par finansējuma piešķiršanu valsts nozīmes kultūras piemineklim Majoru muižai Jūrmalā

Iniciatīvas galvenie mērķi: Saglabāt Jūrmalas pilsētas unikālo vēsturisko vidi, kas padara to atšķirīgu un īpašu starp citām Eiropas un pasaules pilsētām, kūrortiem. Panākt saprātīgu līdzsvaru starp jaunbūvēm un kultūrvēsturisko pieminekļu atjaunošanu pilsētā.

Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. pantu, Jūrmalas pašvaldībai ir pienākums veikt īpašumā esošo kultūras pieminekļu uzturēšanu, remontu un restaurāciju.

Valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai un uzturēšanai ir jābūt Jūrmalas domes finansējuma godprātīgai un patriotiskai prioritātei. Pret to apsaimniekošanu jāizturas ar cieņu un krietna saimnieka rūpību.

Atbilstoši likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. pantā noteiktajam, Jūrmalas pašvaldībai ir tiesības rosināt no valsts budžeta piešķirt līdzekļus kultūras pieminekļu izpētei un restaurācijai.

Iniciatīvas autors: Partijas Gods kalpot mūsu Latvijai Jūrmalas nodaļa

Sabiedrības līdzdalība

Līdzīgi citiem interneta portāliem un sabiedrības līdzdalības platformām, arī balsojam.lv aicina atbalstītājus ar saviem ziedojumiem palīdzēt nodrošināt veiksmīgu darbību. Ziedojumus var novirzīt arī konkrētās iniciatīvas īstenošanai

Parakstu vākšana

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.3 pantu ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības iesniegt Saeimai kolektīvo iesniegumu. Līdz šim ir bijušas daudzas kolektīvā iesnieguma iniciatīvas un paraksti ir vākti dažādos veidos.


Parakstu vākšana rakstveidā - ir visvecākā un stabilākā metode. Taču tā ir ļoti dārga, lēna un darbietilpīga, jo saistīta ar liela daudzuma cilvēku uzrunāšanu, no kuriem tikai neliela daļa atbalsta kolektīvajā iesniegumā izteikto iniciatīvu.

Parakstu vākšana elektroniski, izmantojot internetbanku piedāvāto personu datu identifikāciju- ievērojami lētāka metode. Taču atsevišķos gadījumos nav efektīva, jo atstumj no parakstīšanās tās personas, kas neizmanto internetbanku pakalpojumus, kā arī tos pilsoņus, kas neizmanto LR reģistrētās bankas.

Parakstu vākšana elektroniski, neizmantojot personu datu identifikāciju - visātrākā un vislētākā metode. Taču šādā veidā savāktos parakstus Saeima neizskata kā kolektīvo iesniegumu Saeimas kārtības ruļļa 131.3 panta noteiktajā kārtībā.

balsojam.lv apvieno minētās metodes, sasniedzot visefektīvāko rezultātu, neatstumjot nevienu kolektīvā iesnieguma iniciatīvas atbalstītāju un radot iespēju savākt nepieciešamo parakstu skaitu ātri, efektīvi, ar iespējami zemām izmaksām.

© 2015. Dizains un teksti ir "KOLEKTĪVĀ IESNIEGUMA FONDS" īpašums un autortiesību objekts. Kopēšana, pārveidošana vai izmantošana bez autora atļaujas ir aizliega.