• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Par brīvpusdienu nodrošināšanu visiem Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolniekiem no 1. līdz 9. klasei

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izglītības iestādēs valsts apmaksā pusdienas 1.- 4. klašu skolniekiem.

Ķekavas novada pašvaldība apmaksā pusdienas arī 5. klašu skolniekiem, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem, kas mācās 6.- 9.klasēs.

Nodrošinot brīvpusdienas, novada pašvaldība ne tikai atslogotu skolēnu vecāku budžetus, bet arī nodrošinātu bērnus ar ēdienu, kas atbilst Ministru kabineta apstiprinātajiem veselīga uztura normatīviem.

Esam pārliecināti, ka Ķekavas novada pašvaldība esošā budžeta ietvaros var atļauties nodrošināt novada skolu audzēkņus, kas mācās 6. - 9.klasēs, ar bezmaksas ēdināšanu.

Līdz ar to, politiskās partijas Gods kalpot mūsu Latvijai Ķekavas nodaļas biedri, sadarbībā ar novada iedzīvotājiem, kolektīvi aicina Ķekavas novada domi pārņemt pozitīvo Rīgas pilsētas, Kuldīgas novada, Jūrmalas pilsētas un citu pašvaldību praksi un, sākot ar 2017. – 2018. mācību gadu, nodrošināt VISUS Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolniekus līdz 9. klasei ar brīvpusdienām.

Iniciatīvas autors: Partijas Gods kalpot mūsu Latvijai Ķekavas nodaļa

Sabiedrības līdzdalība

Līdzīgi citiem interneta portāliem un sabiedrības līdzdalības platformām, arī balsojam.lv aicina atbalstītājus ar saviem ziedojumiem palīdzēt nodrošināt veiksmīgu darbību. Ziedojumus var novirzīt arī konkrētās iniciatīvas īstenošanai

Parakstu vākšana

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.3 pantu ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības iesniegt Saeimai kolektīvo iesniegumu. Līdz šim ir bijušas daudzas kolektīvā iesnieguma iniciatīvas un paraksti ir vākti dažādos veidos.


Parakstu vākšana rakstveidā - ir visvecākā un stabilākā metode. Taču tā ir ļoti dārga, lēna un darbietilpīga, jo saistīta ar liela daudzuma cilvēku uzrunāšanu, no kuriem tikai neliela daļa atbalsta kolektīvajā iesniegumā izteikto iniciatīvu.

Parakstu vākšana elektroniski, izmantojot internetbanku piedāvāto personu datu identifikāciju- ievērojami lētāka metode. Taču atsevišķos gadījumos nav efektīva, jo atstumj no parakstīšanās tās personas, kas neizmanto internetbanku pakalpojumus, kā arī tos pilsoņus, kas neizmanto LR reģistrētās bankas.

Parakstu vākšana elektroniski, neizmantojot personu datu identifikāciju - visātrākā un vislētākā metode. Taču šādā veidā savāktos parakstus Saeima neizskata kā kolektīvo iesniegumu Saeimas kārtības ruļļa 131.3 panta noteiktajā kārtībā.

balsojam.lv apvieno minētās metodes, sasniedzot visefektīvāko rezultātu, neatstumjot nevienu kolektīvā iesnieguma iniciatīvas atbalstītāju un radot iespēju savākt nepieciešamo parakstu skaitu ātri, efektīvi, ar iespējami zemām izmaksām.

© 2015. Dizains un teksti ir "KOLEKTĪVĀ IESNIEGUMA FONDS" īpašums un autortiesību objekts. Kopēšana, pārveidošana vai izmantošana bez autora atļaujas ir aizliega.