Par finansējuma piešķiršanu valsts nozīmes kultūras piemineklim Majoru muižai Jūrmalā

Drukāt

Iniciatīvas galvenie mērķi: Saglabāt Jūrmalas pilsētas unikālo vēsturisko vidi, kas padara to atšķirīgu un īpašu starp citām Eiropas un pasaules pilsētām, kūrortiem. Panākt saprātīgu līdzsvaru starp jaunbūvēm un kultūrvēsturisko pieminekļu atjaunošanu pilsētā.

Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. pantu, Jūrmalas pašvaldībai ir pienākums veikt īpašumā esošo kultūras pieminekļu uzturēšanu, remontu un restaurāciju.

Valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai un uzturēšanai ir jābūt Jūrmalas domes finansējuma godprātīgai un patriotiskai prioritātei. Pret to apsaimniekošanu jāizturas ar cieņu un krietna saimnieka rūpību.

Atbilstoši likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. pantā noteiktajam, Jūrmalas pašvaldībai ir tiesības rosināt no valsts budžeta piešķirt līdzekļus kultūras pieminekļu izpētei un restaurācijai.

Iniciatīvas autors: Partijas Gods kalpot mūsu Latvijai Jūrmalas nodaļa