Par brīvpusdienu nodrošināšanu visiem Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolniekiem no 1. līdz 9. klasei

Drukāt

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izglītības iestādēs valsts apmaksā pusdienas 1.- 4. klašu skolniekiem.

Ķekavas novada pašvaldība apmaksā pusdienas arī 5. klašu skolniekiem, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem, kas mācās 6.- 9.klasēs.

Nodrošinot brīvpusdienas, novada pašvaldība ne tikai atslogotu skolēnu vecāku budžetus, bet arī nodrošinātu bērnus ar ēdienu, kas atbilst Ministru kabineta apstiprinātajiem veselīga uztura normatīviem.

Esam pārliecināti, ka Ķekavas novada pašvaldība esošā budžeta ietvaros var atļauties nodrošināt novada skolu audzēkņus, kas mācās 6. - 9.klasēs, ar bezmaksas ēdināšanu.

Līdz ar to, politiskās partijas Gods kalpot mūsu Latvijai Ķekavas nodaļas biedri, sadarbībā ar novada iedzīvotājiem, kolektīvi aicina Ķekavas novada domi pārņemt pozitīvo Rīgas pilsētas, Kuldīgas novada, Jūrmalas pilsētas un citu pašvaldību praksi un, sākot ar 2017. – 2018. mācību gadu, nodrošināt VISUS Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolniekus līdz 9. klasei ar brīvpusdienām.

Iniciatīvas autors: Partijas Gods kalpot mūsu Latvijai Ķekavas nodaļa